• Science articles

  Θέματα γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος...

  Από τον Einstein έως και το πρώτο λειτουργικό τεχνητό φύλλο με ικανότητα φωτοσύνθεσης...

  Επιστήμη_Science

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης 18.000 ανέργων σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής και επικοινωνιών από το ΚΕΚ-ΙΝΕ / ΓΣΕΕ


Αναζήτηση Θέματος


Το ΚΕΚ του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (εθνικής εμβέλειας), στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης ανέργων διάρκειας 100 ωρών, σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Τα προγράμματα απευθύνονται σε ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων για να καταρτιστούν στο προαναφερόμενο πρόγραμμα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα τη φόρμα “Αίτηση συμμετοχής”. Εφίσταται η προσοχή των ανέργων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.

Ο αριθμός των ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ανέρχεται περίπου σε 18.332 άτομα.

Κάθε ωφελούμενος θα παραλάβει Επιταγή Κατάρτισης οικονομικής αξίας 700 ευρώ, η οποία ενσωματώνει την αμοιβή του ΚΕΚ για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και για τις υπηρεσίες πιστοποίησης των γνώσεων. Αφού ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και κατόπιν συμμετοχής του στη διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων του, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο έχει συνολική αξία πεντακόσια (500) ευρώ.

Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο ημερολογιακό έτος ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.

Οι βασικές θεματικές ενότητες των προγραμμάτων είναι:
 • Επεξεργασία κειμένου (Word).
 • Λογιστικά Φύλλα (Excel).
 • Εφαρμογές στο Διαδίκτυο (Χρήση Internet).
 • Παρουσιάσεις (PowerPoint).
 • Βάσεις Δεδομένων (Access).
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
 • Προετοιμασία του καταρτιζόμενου για την αγορά εργασίας.
Βασικό στοιχείο διασφάλισης της ποιότητας των συγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης, αποτελεί η πιστοποίηση των βασικών δεξιοτήτων χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε πιστοποιημένες αίθουσες πληροφορικής του ΚΕΚ-ΙΝΕ / ΓΣΕΕ στις παρακάτω πόλεις:
 • Αθήνα: Εμ. Μπενάκη 71Α, 2103327733, e-mail: dmantesi@inegsee.gr
 • Ελευσίνα: Χαριλάου 28, 2103327771, e-mail: mariag@inegsee.gr
 • Πάτρα: Κολοκοτρώνη 20, 2610 -226347, email: inedytel@otenet.gr
 • Λαμία: Ροζάκη Αγγέλη 59, 22310-51777, email: inester@otenet.gr
 • Θεσσαλονίκη: Αισώπου 24 & Προμηθέως,: 2310-385823, email: ine-thessaloniki@otenet.gr
 • Σύρος: Ανδρέα Κάργα 62, 22810-81692, email: inekikl@otenet.gr
 • Ρόδος: Γεωργίου Μαύρου 7, Ζέφυρος, email: inedode@otenet.gr
 • Λάρισα: Τζαβέλλα 4, 2410-537489, email: inethes@otenet.gr
 • Κοζάνη: Καμβουνίων 24, 24610-49786, email: inewmak@otenet.gr
 • Τρίπολη: Σπάρτης 8 & Ευριπίδου, 2710-243345, email: inepel@otenet.gr
 • Hράκλειο: Εμμ. Καστρινάκη 23, 2810-343616, email: inekriti@otenet.gr
 • Βέροια: Σωτήρη Πέτρουλα 5, 23310-24424, email: inekmak@otenet.gr
 • Ξάνθη: Τέρμα 28 ης Οκτωβρίου 18, 25410-64448, email: ineamthr@otenet.gr
 • Πρέβεζα: Μακρυολούτσα, 26820-26969, email: ineepir@otenet.gr
Ο συνολικός προϋπολογισμός χρηματοδοτείται κατά 100% από δημόσιους Πόρους για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων για να καταρτιστούν στο προαναφερόμενο πρόγραμμα, θα πρέπει να:
 • συμπληρώσουν και υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» και να αποκτήσουν αριθμό ΚΑΥΑΣ (μοναδικός αριθμός υποβολής αίτησης συμμετοχής),
 • παραλάβουν την «επιταγής κατάρτισης» (Voucher) από το αρμόδιο ΚΠΑ2 της περιοχής τους προσκομίζοντας α) αντίγραφο της ταυτότητάς τους, β) μια υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων το τελευταίο ένα ημερολογιακό έτος και γ) δηλώνοντας τον ΚΑΥΑΣ ( μοναδικός αριθμός υποβολής αίτησης συμμετοχής),
 • επικοινωνήσουν με το παράρτημα του ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ που τους ενδιαφέρει για να δηλώσουν την συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα προγράμματα, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα των παραρτημάτων που αναφέρονται παραπάνω.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 9/4 έως 25/5/2012.

Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής

Πηγή: inegsee.gr , voucher.gov.gr , AgroGreco

σχόλια (0)
Next Next Next
Monitored by Pingdom
eXTReMe Tracker
 
Related Posts with Thumbnails