• Science articles

    Θέματα γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος...

    Από τον Einstein έως και το πρώτο λειτουργικό τεχνητό φύλλο με ικανότητα φωτοσύνθεσης...

    Επιστήμη_Science

1 μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΓΠΑ στα πλαίσια εκπόνησης μελέτης


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γραφείο Διασύνδεσης

Μερική απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του ΓΠΑ
Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΓΠΑ, στα πλαίσια εκπόνησης μελέτης με θέμα την «Απορρόφηση των αποφοίτων για τα έτη 2008-2010» με υπεύθυνο σύνταξης τον κ. Αλ. Κουτσούρη Αν. Καθ. του τμήματος ΑΟΑ, πρόκειται να απασχολήσει μερικώς μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του ΓΠΑ, για το χρονικό διάστημα 90Σ - 120Σ του 2014.

Το αντικείμενο της απασχόλησης αφορά τη λήψη τηλεφωνικών συνεντεύξεων από απόφοιτους του ΓΠΑ, καθώς και στην εισαγωγή των στοιχείων σε βάση δεδομένων. Σημειώνεται ότι οι ώρες απασχόλησης μπορεί να περιλαμβάνουν απογεύματα ή/και σαββατοκύριακα.

Οι ενδιαφερόμενοι (-ες) παρακαλούνται να υποβάλλουν, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του Γραφείου Διασύνδεσης, σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο μεταξύ άλλων να παρουσιάζεται σαφώς:
- Αποδεδειγμένη εμπειρία / ικανότητα σε συνεντεύξεις.
- Εμπειρία σε χειρισμό βάσεων δεδομένων.
- Γνώση χρήσης H/Y, internet, Word, Excel.

Αριθμός θέσεων: 1

Προθεσμία: Δευτέρα 07-07-2014.

Ανακοίνωση - Πληροφορίες

Πηγή:& career.aua.gr , AgroGreco

Συνεργάτης Υδατικών Πόρων στο Δίκτυο "Μεσόγειος SOS"


Η περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση Δίκτυο "Μεσόγειος SOS" προκηρύσσει θέση πλήρους απασχόλησης συνεργάτη Υδατικών Πόρων διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης.

Ο/Η συνεργάτης/ιδα θα απασχοληθεί σε θέματα πολιτικών, δράσεων και πληροφόρησης σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία των υδατικών πόρων, καθώς και την προώθηση της εξοικονόμησης νερού και των μη συμβατικών υδατικών πόρων.

Περιγραφή αρμοδιοτήτων
- Παρακολούθηση της τρέχουσας πολιτικής και της νομοθεσίας για τους υδατικούς πόρους σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
- Έρευνα επί του γνωστικού αντικειμένου για την παραγωγή δράσεων πολιτικής.
- Διοργάνωση ‐ υποστήριξη επιστημονικών συνεδρίων και ενημερωτικών εκδηλώσεων.
- Σύνταξη ‐ υποβολή ‐ συντονισμός υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χορηγικών προτάσεων επί του γνωστικού αντικειμένου.
- Σύνταξη ανακοινώσεων, εκθέσεων, ενημερωτικών δελτίων και αρθρογραφίας.
- Συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικής της οργάνωσης για την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύνταξη σχετικών εκθέσεων.
- Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους υδατικούς πόρους.
- Ανάπτυξη συνεργασιών με αρμόδιους φορείς (ΔΕΥΑ, Πανεπιστήμια, ΜΚΟ, κ.τ.λ.).
- Εκπροσώπηση της οργάνωσης σε ΜΜΕ και εκδηλώσεις.

Απαιτούμενα προσόντα
- Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης (Χημικού, Βιολόγου, Γεωλόγου, Γεωπόνου, Μηχανικού ή Περιβαλλοντολόγου).
- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
- Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον 3‐5ετής) στο γνωστικό αντικείμενο.
- Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, με γραπτό και προφορικό λόγο.
- Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
- Άριστη αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ (Office, Internet, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης).
- Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας.
- Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων εντός και εκτός Ελλάδας.
- Κατοχή διπλώματος οδήγησης.

Επιθυμητά προσόντα
- Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά).
- Προηγούμενη συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικών ΜΚΟ.
- Οργανωτική πρωτοβουλία και ικανότητα σχεδιασμού.

Προθεσμία: 27-06-2014.

Αποστολή δικαιολογητικών
email: water@medsos.gr

Ανακοίνωση Δίκτυο "Μεσόγειος SOS"

Πηγές: career.aua.gr , medsos.gr , AgroGreco

Τεχνολόγος Φυτικής Παραγωγής σε εταιρεία gardening, Θεσσαλονίκη


Ζητείται Τεχνολόγος Γεωπονίας από εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο του gardening: φάρμακα, σπόροι, λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα, πότισμα και φυτά.

Τομέας αρμοδιοτήτων
Στελέχωση του τμήματος πωλήσεων, οργάνωση του καταστήματος.

Επιθυμητά προσόντα
- Πτυχίο Φυτικής Παραγωγής.
- Γνώση Αγγλικών.
- Επικοινωνιακό χαρακτήρας, δημιουργικό πνεύμα και φιλόδοξο άτομο.

Παροχές
Μόνιμη απασχόληση, ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης.

Έδρα: περιοχή Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης.

Επωνυμία: "Garden Plus"

Αποστολή βιογραφικών
email: gardenplus@outlook.com

Πηγή: agelioforos.gr , aggeliopolis.gr , AgroGreco

Απόφοιτος ΤΕΙ ζωικής παραγωγής σε επιχείρηση ζωοτροφών, Κορινθία


Ζητείται απόφοιτος ΤΕΙ τμήματος ζωικής παραγωγής από επιχείρηση ζωοτροφών - pet shop.

Περιοχή: Κορινθία.

Αποστολή βιογραφικών

Πηγή: agrotypos.gr , AgroGreco

Γεωπόνος σε εταιρεία προϊόντων θρέψεως & διατροφής αγροτικών ζώων, Αθήνα


Ζητείται Γεωπόνος από νεοσύστατη εταιρεία εμπορίας προϊόντων θρέψεως & διατροφής αγροτικών ζώων (ζωοτροφές, βιταμίνες κ.τ.λ.)

Πληροφορίες
Απαιτείται εμπειρία στον τομέα ζωικής παραγωγής.

Περιοχή: Ομόνοια, Αθήνα.

Επικοινωνία

Πηγή: xe.gr , AgroGreco

Γεωπόνος σε συνεταιρισμό, Λακωνία


Ζητείται Γεωπόνος για πλήρη απασχόληση σε συνεταιρισμό.

Προσόντα
- Πτυχίο γεωπόνου φυτικής παραγωγής.
- Εμπειρία.
- Καλά αγγλικά.
- Δίπλωμα οδήγησης.

Περιοχή: Σκάλα Λακωνίας.

Αποστολή βιογραφικών
email: info@eliosfroute.gr

Πηγή: xe.gr , AgroGreco

Regeneration - Εξάμηνα προγράμματα πρακτικής άσκησης


Regeneration
World Economic Forum
Global Shapers Athens Hub

Το "ReGeneration" είναι ένα εξάμηνο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για απόφοιτους που προσφέρει εργασιακή εμπειρία και ουσιαστική εκπαίδευση από πιστοποιημένους εκπαιδευτές.

Στο "ReGeneration" μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή νέοι, απόφοιτοι ελληνικών και ξένων φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ/κολέγιο), όλων των γνωστικών πεδίων, με ή χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο, και μηδενική ή περιορισμένη εργασιακή εμπειρία.

Προθεσμία: 22-06-2014.

Αποστολή βιογραφικών

Πηγή: career.aua.gr , AgroGreco

Δακοκτονία 2014: ΠΕ Λακωνίας (9 Γεωπόνοι)


Τομεάρχες Δακοκτονίας 2014
Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας
Πρόσληψη 9 Γεωπόνων, Τομεαρχών Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνων εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Έδρα: Σπάρτη.

Προθεσμία: Εντός των προσεχών ημερών.

Προκήρυξη ΠΕ Λακωνίας

Πληροφορίες
Τηλ.: 2731363188 & 2731363191.

Πηγή: diavgeia.gov.gr , AgroGreco

Δακοκτονία 2014: ΠΕ Βοιωτίας (4 Γεωπόνοι)


Τομεάρχες Δακοκτονίας 2014
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Βοιωτίας
Πρόσληψη 4 Γεωπόνων, Τομεαρχών Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνων εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Έδρα: Λιβαδειά.

Προθεσμία: Εντός των προσεχών ημερών.

Προκήρυξη ΠΕ Βοιωτίας

Πληροφορίες
Τηλ.: 2261350275 & 2261350274.

Πηγή: diavgeia.gov.gr , AgroGreco

Δακοκτονία 2014: ΠΕ Χανίων (11 Γεωπόνοι)


Τομεάρχες Δακοκτονίας 2014
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χανίων
Πρόσληψη 11 Γεωπόνων, Τομεαρχών Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνων εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Έδρα: Χανιά.

Προθεσμία: Εντός των προσεχών ημερών.

Προκήρυξη ΠΕ Χανίων

Πληροφορίες
Τηλ.: 2821340186, 2821340283.

Πηγή: diavgeia.gov.gr , AgroGreco

Δακοκτονία 2014: ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας (5 Γεωπόνοι)


Τομεάρχες Δακοκτονίας 2014
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Βορείου Αιτωλοακαρνανίας
Πρόσληψη 5 Γεωπόνων, Τομεαρχών Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνων εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Έδρα: Μεσολόγγι.

Προθεσμία: Εντός των προσεχών ημερών.

Προκήρυξη ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Πληροφορίες
Τηλ.: 2631361108.

Πηγή: diavgeia.gov.gr , AgroGreco

Δακοκτονία 2014: ΠΕ Χαλκιδικής (2 Γεωπόνοι)


Τομεάρχες Δακοκτονίας 2014
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής
Πρόσληψη 2 Γεωπόνων, Τομεαρχών Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνων εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Έδρα: Πολύγυρος Χαλκιδικής.

Προθεσμία: Εντός των προσεχών ημερών.

Προκήρυξη ΠΕ Χαλκιδικής

Πληροφορίες
Τηλ.: 2371021728 & 2371351262.

Πηγή: diavgeia.gov.gr , AgroGreco

Δακοκτονία 2014: ΠΕ Ευβοίας (6 Γεωπόνοι)


Τομεάρχες Δακοκτονίας 2014
Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας
Πρόσληψη 6 Γεωπόνων, Τομεαρχών Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνων εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Έδρα: Χαλκίδα.

Προθεσμία: Εντός των προσεχών ημερών.

Προκήρυξη ΠΕ Ευβοίας

Πληροφορίες
Τηλ. 2221353918.

Πηγή: diavgeia.gov.gr , AgroGreco

Γεωπόνος για τη γραμματεία εισαγωγικής εταιρείας, Αττική


Ζητείται Γεωπόνος για τη γραμματεία εισαγωγικής εταιρείας.

Πληροφορίες
- Γεωπόνος, κοπέλα, με γνώσεις λογιστικής, αγγλικών και computer.
- Μειωμένο ωράριο.

Περιοχή: Βριλήσσια, Αττική.

Επικοινωνία

Πηγή: xe.gr , AgroGreco

2 Γεωπόνοι στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Έργο
«Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή γιαουρτιού με αυξημένες βιολειτουργικές ιδιότητες»

Θέσεις
- 1 Επιστήμονας Τροφίμων ή Χημικός Μηχανικός.
- 1 Γεωπόνος ή Χημικός Μηχανικός.

Προθεσμία: 19-06-2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πηγή: diavgeia.gov.gr , AgroGreco

Δακοκτονία 2014: ΠΕ Κορινθίας (3 Γεωπόνοι)


Τομεάρχες Δακοκτονίας 2014
Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Κορινθίας
Πρόσληψη 3 Γεωπόνων, Τομεαρχών Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνων εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Έδρα: Κόρινθος.

Προθεσμία: Εντός των προσεχών ημερών.

Προκήρυξη ΠΕ Κορινθίας

Πληροφορίες
Τηλ.: 27410-28634.

Πηγή: diavgeia.gov.gr , AgroGreco

Δακοκτονία 2014: ΠΕ Λάρισας (2 Γεωπόνοι)


Τομεάρχες Δακοκτονίας 2014
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Τμήμα ποιοτικού & φυτοϋγειονομικού ελέγχου
ΠΕ Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Πρόσληψη 2 Γεωπόνων, Τομεαρχών Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνων εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Έδρα: Λάρισα.

Προθεσμία: Εντός των προσεχών ημερών.

Προκήρυξη ΠΕ Λάρισας

Πληροφορίες
Τηλ.: 2413511119.

Πηγή: diavgeia.gov.gr , AgroGreco

Δακοκτονία 2014: ΠΕ Ηρακλείου Κρήτης (13 Γεωπόνοι)


Τομεάρχες Δακοκτονίας 2014
Περιφέρεια Κρήτης
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου
Πρόσληψη 13 Γεωπόνων, Τομεαρχών Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνων εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης.

Προθεσμία: Εντός των προσεχών ημερών.

Προκήρυξη ΠΕ Ηρακλείου

Πληροφορίες
Τηλ.: 2813400357.

Πηγή: diavgeia.gov.gr , AgroGreco

Δακοκτονία 2014: ΠΕ Ρεθύμνης (6 Γεωπόνοι)


Τομεάρχες Δακοκτονίας 2014
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ρεθύμνης
Πρόσληψη 6 Γεωπόνων, Τομεαρχών Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνων εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Έδρα: Ρέθυμνο.

Προθεσμία: Εντός των προσεχών ημερών.

Προκήρυξη ΠΕ Ρεθύμνης

Πληροφορίες
Τηλ.: 2831340732, 2831340725.

Πηγή: diavgeia.gov.gr , AgroGreco

Δακοκτονία 2014: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Νάξος (1 Γεωπόνος)


Τομεάρχες Δακοκτονίας 2014
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κυκλάδων
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Νάξου

Πρόσληψη 1 Γεωπόνου, Τομεάρχη Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνων εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Έδρα: Νάξος.

Προθεσμία: Εντός των προσεχών ημερών.

Προκήρυξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Νάξος

Πληροφορίες
Τηλ.: 2285361461.

Πηγή: diavgeia.gov.gr , AgroGreco

Έμπειρο προσωπικό σε θερμοκήπιο υδροπονίας, Αττική


Ζητείται έμπειρο προσωπικό για εργασία σε σύγχρονο θερμοκήπιο υδροπονίας στην Αττική.

Απαραίτητα προσόντα
- Εμπειρία σε εργασίες θερμοκηπίου κατά προτίμηση κηπευτικών.
- Γνώσεις γεωπονίας, ΤΕΙ, ΙΕΚ,αντίστοιχη Τεχνική Σχολή Γεωπονίας.

Περιοχή διαμονής: Μεσόγεια και νοτιοανατολικά προάστια.

Πρόσθετα προσόντα
- Γνώσεις φυτοπροστασίας, χρήσης λιπασμάτων.

Ζητούνται: Εργάτες με εμπειρία σε κηπευτικά.

Περιοχή: Κίτσι Κορωπίου Αττικής.

Επικοινωνία - Αποστολή βιογραφικών

Πηγή: xe.gr , AgroGreco

Έμπειρος πωλητής στο χώρο των garden centers, Αττική


Ζητείται έμπειρος πωλητής για μόνιμη απασχόληση.

Πληροφορίες
- Με προϋπηρεσία στο χώρο των garden centers, φυτώρια και γεωπονικά καταστήματα.
- Άμεση πρόσληψη.

Περιοχή: Αχαρνές (Μενίδι).

Αποστολή βιογραφικών
e-mail: agricultaggelia@gmail.com

Πηγή: xe.gr , AgroGreco

Γεωπόνος έμπειρος, με μπλοκ παροχής υπηρεσιών για εργασία


Ζητείται Γεωπόνος με δίπλωμα και εμπειρία.

Πληροφορίες
- Έως 30 ετών, άνδρας.
- Με καλή γνώση σε ότι αφορά το πράσινο.
- Με μπλοκ παροχής υπηρεσιών.

Περιοχή: Δεν αναφέρεται.

Αποστολή βιογραφικών
email: karastamatim@hotmail.com

Πηγή: xe.gr , AgroGreco

Τεχνολόγος τροφίμων σε βιομηχανία καλλυντικών, Θεσσαλονίκη


Ζητείται Τεχνολόγος τροφίμων από βιομηχανία καλλυντικών.

Προφίλ υποψηφίου
- Πτυχίο Τεχνολόγου Τροφίμων.
- Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση.
- Εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
- Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office, και εφαρμογών Internet & e-mail.
- Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
- Ικανότητα επικοινωνίας.
- Υπευθυνότητα, οργανωτικότητα και αξιοπιστία.
- Απαραίτητες οι συστάσεις.

Επωνυμία: "FARCOM AE".

Έδρα: Λακκιά Θεσσαλονίκης.

Αποστολή βιογραφικών

Πηγή: kariera.gr , AgroGreco

Τεχνολόγοι τροφίμων σε βιομηχανία τροφίμων, Κιλκίς


Ζητούνται Τεχνολόγοι τροφίμων από βιομηχανία τροφίμων, για απασχόληση στο εργοστάσιό της στο Κιλκίς, μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Απαραίτητα προσόντα
- Απόφοιτοι ΤΕΙ - ΑΕΙ.
- Επιθυμητή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά κ.τ.λ.).
- Μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί.
- Επιθυμητή γνώση υπολογιστών.
- Ηλικία έως 29 ετών.
- Κάτοχος κάρτας ανεργίας σε ισχύ.

Περιοχή: Κιλκίς.

Αποστολή βιογραφικών

Πηγή: skywalker.gr , AgroGreco

Δακοκτονία 2014: ΠΕ Λασιθίου (8 Γεωπόνοι)


Τομεάρχες Δακοκτονίας 2014
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου


Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Λασιθίου
Πρόσληψη 8 Γεωπόνων, Τομεαρχών Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνων εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Έδρα: Άγιος Νικόλαος.

Προθεσμία: Εντός των προσεχών ημερών.

Προκήρυξη ΠΕ Λασιθίου

Πληροφορίες
Τηλ.: 2841340330 - 2841340345.

Πηγή: diavgeia.gov.gr , AgroGreco

Δακοκτονία 2014: ΠΕ Λέσβου (12 Γεωπόνοι)


Τομεάρχες Δακοκτονίας 2014
Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου


Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Λέσβου
Πρόσληψη 12 Γεωπόνων, Τομεαρχών Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνων εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Έδρα: Μυτιλήνη.

Προθεσμία: Εντός των προσεχών ημερών.

Προκήρυξη ΠΕ Λέσβου

Πληροφορίες
Τηλ.: 2251046665.

Πηγή: diavgeia.gov.gr , AgroGreco

Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Τροφίμων σε εργαστήριο ελέγχου ποιότητας τροφίμων και περιβάλλοντος


Ζητείται Γεωπόνος, Τεχνολόγος Τροφίμων ή Χημικός από εργαστήριο ελέγχου ποιότητας τροφίμων και περιβάλλοντος, για το τμήμα πωλήσεων και marketing.

Απαραίτητα προσόντα
- Ηλικία έως 35 ετών.
- Επικοινωνιακή ευχέρεια.
- Προϋπηρεσία 3 - 5 χρόνια σε θέση πωλήσεων.
- Άριστη γνώση αγγλικών.
- Πολύ καλή γνώση Η/Υ.

Περιοχή: Πειραιάς.

Αποστολή βιογραφικών
email: gerg@hol.gr

Πηγή: xe.gr , AgroGreco

Γεωπόνος στο Ινστιτούτο Χαρτογράφησης & Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας


Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας

Έργο
«Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας βιομηχανικής ντομάτας: Διερεύνηση εδαφολογικών και φυτικών παραμέτρων, αξιολόγηση αρδευτικών συνθηκών και προσδιορισμός των αποτυπωμάτων άνθρακα και νερού για την καλλιέργεια»

1. Εργασίες πεδίου
- εγκατάσταση πειραματικών αγρών .
- δειγματοληψίες εδαφών και φυτών στους πειραματικούς αγρούς .
- προσδιορισμός αποτυπωμάτων άνθρακα και νερού στους πειραματικούς αγρούς .
2. Καταχώρηση, διαχείριση και στατιστική επεξεργασία δεδομένων.

Απαραίτητα προσόντα
Πτυχίο Γεωπόνου .
- Διδακτορικό στην εδαφολογία .
- Ερευνητική εμπειρία σε άρδευση καλλιεργειών με τη χρήση νέων τεχνολογιών .
- Γνώση αγγλικής γλώσσας .
- Χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών .

Διάρκεια έργου: Από 02-06 έως 31-12-2014.

Προθεσμία: 5 εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωση.


Πηγή: diavgeia.gov.gr , AgroGreco

Γεωπόνος στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών


Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Τίτλος έργου
«Introduction of new oLIVE crop management practices focused on CLIMAte change mitigation and adaptation-oLIVE CLIMA»

Ανάθεση σε ένα ανάδοχο φυσικό πρόσωπο με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά με σύμβαση έργου και με Δελτίο παροχής υπηρεσιών, αναλύσεις 200 εδαφικών δειγμάτων για ολικό άζωτο και 100 εδαφικών δειγμάτων για οργανική ουσία.

Απαραίτητα τυπικά προσόντα
1. Να είναι κάτοχος πτυχίου Γεωπόνου ΑΕΙ.
2. Να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σε σχετικό αντικείμενο.
3. Να έχει αποδεδειγμένη εργαστηριακή εμπειρία σε αναλύσεις (τουλάχιστον 6 μηνών σε εργαστηριακές εδαφολογικές αναλύσεις).

Περιοχή: Λυκόβρυση, Αττική.

Προθεσμία: 09-06-2014.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πηγή: diavgeia.gov.gr , AgroGreco

150 επιστήμονες στον ΕΛΓΟ - Δήμητρα


Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα»

Πράξη
«Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρακάτω πράξης, για την εκπόνηση καινοτόμων σχεδίων εφαρμοσμένης έρευνας στον αγροτικό τομέα, από 150 επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι μπορούν να εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, και τη διάδοση της παραγόμενης τεχνογνωσίας / τεχνολογίας μέσω της επιμόρφωσης 4.500 τελικών ωφελουμένων της παραγωγικής βάσης (αγροτών, επιχειρήσεων, στελεχών δημόσιας διοίκησης).

Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έργων ΕΤΑΚ έχουν όλοι οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, που μπορούν να εκδώσουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν καινοτόμες ιδέες, που αφορούν σε εφαρμοσμένη έρευνα, με άμεση πρακτική εφαρμογή στον αγροτικό τομέα.

Η υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ θα γίνει στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ειδικότερα στις υποδομές των Ερευνητικών Μονάδων (Ινστιτούτα, Κέντρα Γεωργικής Έρευνας και Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας.

Φορέας πρότασης και χρηματοδότησης της Πράξης είναι το το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 30-06-2014.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πηγή: diavgeia.gov.gr , AgroGreco

Γεωπόνος στο Γεωπονικό Κέντρο Αθηνών


Ζητείται Γεωπόνος ΑΕΙ ή Τεχνολόγος Γεωπονίας, γυναίκα, από το Γεωπονικό Κέντρο Αθηνών.

Περιοχή: Αθήνα.

Αποστολή βιογραφικών
email: info@geoponikokentro.com

Στοιχεία επικοινωνίας
Ευριπίδου 25, Αθήνα, Τηλ.: 210-3242853.

Πηγή: AgroGreco

Γεωπόνος στο ΑΤΕΙΘ για την υλοποίηση έργου


Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Έργο
«Καινοτόμος τεχνική για τον προσδιορισμό της ποιότητας των ελαίων τηγανίσματος που βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας των τηγανητών τροφίμων».

Αντικείμενο απασχόλησης
Συμμετοχή στο χαρακτηρισμό των λιπαρών υλών, στις μετρήσεις με άλλες τεχνικές, συμμετοχή στη συγγραφή εκθέσεων και στη διάχυση της πληροφορίας.

Απαιτούμενα προσόντα
1. Πτυχίο ΑΕΙ / Τεχνολόγου Τροφίμων, Χημικού, Χημικού Μηχανικού, Γεωπόνου ή άλλη συναφής ειδικότητα.
2. Διδακτορικό τίτλο σπουδών.
3. Ένας εκ των ανωτέρω τίτλων σπουδών να σχετίζεται με την τεχνολογία/επιστήμη των τροφίμων.
4. Αποδεδειγμένη γνώση χρωματογραφικών τεχνικών.
5. Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα τουλάχιστον 3 ετών και έως 6 έτη.
6. Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά τουλάχιστον 4 και έως 15.
7. Γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα
1. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
2. Παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια τουλάχιστον 4 και έως 10.

Προθεσμία: 06-06-2014.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πηγή: diavgeia.gov.gr , AgroGreco

Γεωπόνος ερευνητής στο ΓΠΑ


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας

Θέση
Ένας Γεωπόνος ερευνητής με μεταπτυχιακό.

Τίτλος έργου
«Ανάπτυξη καινοτόμων πλαστικών υλικών κάλυψης θερμοκηπίων ενισχυμένης ανθεκτικότητας και υψηλής εφαρμοσιμότητας»

Αντικείμενο έργου
Μελέτη της συμπεριφοράς των νέων φύλλων θερμοκηπίου υπό πραγματικές συνθήκες (πειραματική εγκατάσταση, συστήματα μετρήσεων εξ αποστάσεως). Αξιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων (κατασκευή και συντήρηση web page).

Απαιτούμενα προσόντα
1. Να έχουν Πτυχίο Γεωπόνου ΠΕ.
2. Να έχουν Ειδίκευση ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών.
3. Να έχουν επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα.
4. Να έχουν καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
5. Να έχουν καλή γνώση γαλλικής γλώσσας.
6. Να έχουν άριστη γνώση υπολογιστών, υποστήριξη ιστοσελίδων.
7. Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία πειραματικών κατασκευών και μετρητικών συστημάτων εξ αποστάσεως.
8. Να έχουν καλή γνώση χειρισμού εργαστηριακού εξοπλισμού FTIR, DSC, ελέγχου μηχανικών ιδιοτήτων.

Προθεσμία: 13-06-2014.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πηγή: diavgeia.gov.gr , AgroGreco

Γεωπόνος ή Βιολόγος ερευνητής στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο


Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης Ερευνητή Γεωπόνου ή Βιολόγου βαθμίδος Γ΄ ή εναλλακτικά, σε περίπτωση άγονης επιλογής, βαθμίδος Δ΄, προκειμένου να ενισχυθεί με ερευνητικό προσωπικό το Εργαστήριο Μυκητολογίας.

Απαιτούμενα προσόντα
1. Πτυχίο Γεωπόνου ή Βιολόγου.
2. Διδακτορικό δίπλωμα στα γνωστικά αντικείμενα της μοριακής βιολογίας, μοριακής διαγνωστικής και γονιδιωματικής φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών.
3. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην εφαρμογή και ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών μοριακής βιολογίας, μοριακής διαγνωστικής και γενετικής (π.χ. RFLPs, RAPD, AFLP, PCR, qPCR, RT-PCR, NestedPCR, Multiplex-PCR, DNAsequencing κ.ά.) για την ανίχνευση - ταυτοποίηση καθώς και τη μελέτη της γενετικής και μοριακής παραλλακτικότητας μικροοργανισμών, κατά προτίμηση φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών.
4. Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα.
5. Άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας.
6. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού H/Y.

Προθεσμία: 06-06-2014.

Προκήρυξη

Πηγή: diavgeia.gov.gr , AgroGreco

Δακοκτονία 2014: ΠΕ Αχαΐας (2 Γεωπόνοι)


Τομεάρχες Δακοκτονίας 2014
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας


Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Αχαΐας
Πρόσληψη 2 Γεωπόνων, Τομεαρχών Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνων εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Έδρα: Πάτρα.

Προθεσμία: Εντός των προσεχών ημερών.

Προκήρυξη ΠΕ Αχαΐας

Πληροφορίες
Τηλ.: 2610-427891.

Πηγή: diavgeia.gov.gr , AgroGreco

Γεωπόνος ως συνεργάτης σε έργο στο ΔΠΘ


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
ΕΛΚΕ ΔΠΘ

ΔΠΘ
Τίτλος έργου
«Θαλής - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης -Επιλογή για απόδοση και αντοχή σε ιώσεις και αδρομυκώσεις σε παραδοσιακούς πληθυσμούς φακής».

Θέση
Ένας Γεωπόνος ΠΕ ως συνεργάτης.

Απαιτούμενα προσόντα
1. Πτυχίο Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής ή Φυτοπροστασίας [βαθμός πτυχίου τουλάχιστον επτά και μισό (7,5)].
2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Γεωπονική Βιοτεχνολογία.
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. Τεκμηριωμένη εμπειρία σε τεχνικές εργαστηρίου που σχετίζονται μοριακές τεχνικές (εξαγωγή νουκλεϊκών οξέων, σχεδιασμός εκκινητών, RT-PCR, πέψη νουκλεϊκών οξέων με ένζυμα περιορισμού, κλωνοποίηση DNA σε πλασμιδιακό φορέα, απομόνωση πλασμιδιακού DNA).
5. Γνώση χρήσης Η/Υ σε περιβάλλον Windows (προγράμματα Word, Excel, Power Point, Internet).

Απαιτούμενα προσόντα
1. Εμπειρία σε τεχνικές εργαστηρίου που σχετίζονται με ορολογικές μεθόδους ταυτοποίησης ιών (ΕLISA), απομόνωση μυκήτων, βιοδοκιμές (ιών, μυκήτων).
2. Δημοσιεύσεις, Ανακοινώσεις σε Συνέδρια.

Προθεσμία: 05-06-2014.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πηγή: diavgeia.gov.gr , AgroGreco

Αναλυτής ποιοτικού ελέγχου σε εταιρεία κλάδου κατεψυγμένων τροφίμων, Αίγιο


Ζητείται Αναλυτής ποιοτικού ελέγχου από εταιρεία μας με ηγετική παρουσία στον κλάδο των κατεψυγμένων τροφίμων με έδρα το Αίγιο.

Κύρια καθήκοντα
- Ορθή καταγραφή και σωστή αξιολόγηση των εισερχομένων α΄ υλών (εμπορευμάτων και υλικών συσκευασίας).
- Έλεγχος ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής των ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων, μέσω των δειγματοληψιών και επιβολή διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση αποκλίσεων.

Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχίο Ιχθυολόγου ή Τεχνολόγου Τροφίμων ή σχετικού αντικειμένου.
- Προϋπηρεσία 4-6 ετών σε ανάλογη θέση.
- Γνώση συστημάτων ISO - HACCP.
- Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office.
- Άριστη γνώση Αγγλικών .

Έδρα: Αίγιο, Νομός Αχαΐας.

Επωνυμία: "Kallimanis SA".

Αποστολή βιογραφικών

Πηγή: skywalker.gr , AgroGreco

Τεχνολόγος Τροφίμων στο ΓΠΑ


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας

Τίτλος έργου
«Αποτελεσματικότητα καινοτόμων αναλυτικών τεχνικών στην πρόβλεψη της ποιότητας και της ασφάλειας νέων ευαλλοίωτων τροφίμων (11ΣΥΝ_2_1528), (Efficacy of NOVEL analytical techniques to prEdict the quality and safetY of newly developed pErishable food products NOVEL-EYE)»

Περιγραφή θέσης
Ανάπτυξη μαθηματικών προτύπων για την πρόρρηση της μεταβολής μικροβιολογικών παραμέτρων ποιότητας deli salads.

Αντικείμενο έργου
Μελέτες επικύρωσης μαθηματικών προτύπων με δείκτες ποιότητας και αριστοποίηση / βελτίωση επίδοσης μοντέλων.

Απαιτούμενα προσόντα
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
1. Να έχουν πτυχίο επιστήμονα Τεχνολόγου Τροφίμων.
2. Να έχουν πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
3. Επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα έρευνας στη μικροβιολογική ασφάλεια τροφίμων ή/και βιοπληροφορική.
4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά Science Citation Index.
5. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά Συνέδρια, σχετικά με Ασφάλεια Τροφίμων.
6. Δύο συστατικές επιστολές από επιστήμονες στον τομέα της Μικροβιολογικής Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων.

Συνεκτιμώμενα προσόντα
1. Να έχουν ικανοποιητική γνώση χειρισμού Η/Υ.
2. Να έχουν Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Προθεσμία: 03-06-2014.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πηγή: diavgeia.gov.gr , AgroGreco
Next Next Next
Monitored by Pingdom
eXTReMe Tracker
 
Related Posts with Thumbnails