• Science articles

    Θέματα γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος...

    Από τον Einstein έως και το πρώτο λειτουργικό τεχνητό φύλλο με ικανότητα φωτοσύνθεσης...

    Επιστήμη_Science

Πρώτη διεθνής "Ημέρα της Μαγείας των Φυτών" - Fascination of Plants Day


Αναζήτηση Θέματος


Η πρώτη διεθνής "Ημέρα της Μαγείας των Φυτών" θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επιστημών των Φυτών (European Plant Science Organisation-EPSO).

Η εκδήλωση αυτή στοχεύει να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να γοητευθούν από τα φυτά και να ενθουσιασθούν με τη σπουδαιότητα των επιστημών των φυτών για τη γεωργία, την αειφόρο παραγωγή τροφίμων, τα οπωροκηπευτικά, τη δασολογία και τα προϊόντα μη διατροφικής χρήσης όπως το χαρτί, η ξυλεία, τα χημικά, η ενέργεια και τα φαρμακευτικά.

Κεντρικό μήνυμα των εκδηλώσεων, επίσης, θα είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν τα φυτά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Όλοι μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία.

Σας προσκαλούμε να οργανώσετε μια εκδήλωση για τη μαγεία των φυτών, προσελκύοντας το ευρύ κοινό και αλληλεπιδρώντας μαζί του. Αρκεί να επικοινωνήσετε με τον Εθνικό σας Συντονιστή George N. Skaracis gskaracis@aua.gr ή τον Συντονιστή της EPSO Jan-Wolfhard Kellmann jkellmann@ice.mpg.de για να ενημερωθείτε και να αποκτήσετε πρόσβαση και οδηγίες για τη χρήση της διαδικτυακής διαδραστικής πλατφόρμας της Ημέρας της Μαγείας των Φυτών.

Η πρόσκληση αφορά σε ένα μεγάλο φάσμα αποδεκτών, από σχολεία έως και συναφείς με τη γεωπονία φορείς, καθώς και οποιονδήποτε επιθυμεί να συνεισφέρει στην πρωτοβουλία αυτή. Πολλά αγρονομικά ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια, βοτανικοί κήποι και μουσεία, μαζί με αγροτικές επιχειρήσεις και εταιρείες, έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα οργανώσουν στο χώρο τους ποικίλες ανοιχτές σχετικές εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια.

Προσκαλούνται, επίσης, να συμμετάσχουν τα ΜΜΕ, ώστε να συζητήσουν μαζί τους οι επιστήμονες, αγρότες, πολιτικοί και εκπρόσωποι του βιομηχανικού τομέα, να προβληθούν τα πλέον εντυπωσιακά πρόσφατα ερευνητικά επιτεύγματα των επιστημών των φυτών και να διερευνηθούν όλες οι νέες δυνατότητες αξιοποίησής τους σε πρακτικό επίπεδο.

Η Ημέρα της Μαγείας των Φυτών θα υποστηριχθεί από μια σειρά δρώμενων σε δημόσιους χώρους, θέατρα, καφετέριες, κεντρικές πλατείες πόλεων και πάρκα, σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να προκληθεί το ενδιαφέρον όλων.

Τα φυτά είναι μαγευτικά. Από ένα μικρό σπόρο που σπέρνεται στο έδαφος αναπτύσσονται πολλές πράσινες ζωές, από μικρούς θάμνους μέχρι υψηλά δένδρα, ή από διακοσμητικά άνθη μέχρι τα σημαντικά φυτά που είναι απαραίτητα για την επιβίωση ανθρώπων και ζώων στον πλανήτη μας. Εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των φυτικών ειδών ανέρχεται σε 250.000 περίπου.

Με τη συντονισμένη αυτή εκδήλωση, ελπίζουμε να σπείρουμε πολλούς εικονικούς και συνεχώς βλαστάνοντες σπόρους στην συλλογική συνείδηση του Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου Κοινού ώστε να κατανοηθεί η ιδιαίτερη σημαντικότητα των επιστημών των φυτών για το τωρινό και μελλοντικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό τοπίο.

Αγγλικό κείμενο

The first international "Fascination of Plants Day" will be launched under the umbrella of the European Plant Science Organisation (EPSO).

The goal of this activity is to get as many people as possible around the world fascinated by plants and enthused about the importance of plant science for agriculture, in sustainably producing food, as well as for horticulture, forestry, and all of the non-food products such as paper, timber, chemicals, energy, and pharmaceuticals. The role of plants in environmental conservation will also be a key message.

Everybody is welcome to join this initiative! We invite you to organize for the 18th of May 2012 a fascinating activity related to plants attracting and interacting with the public. Just contact your National Coordinator (click on "countries") or the EPSO Coordinator Jan-Wolfhard Kellmann (jkellmann@ice.mpg.de) to discuss and get access and guidelines for using the Fascination of Plants Day corporate design. We invite many others to join, ranging from schools to horticulture and anyone who feels to have a suited contribution to this initiative.

Many plant science institutions, universities, botanical gardens, and museums, together with farmers and companies, have already announced that they will open their doors, with a variety of plant-based events for all the family. Also, the media are invited to join in, and scientists, farmers, politicians and industrialists will discuss with them and present the latest state-of-the-art research and breakthroughs in the plant science world and explore all of the new potential applications plant science can offer.

The Fascination of Plants Day will be backed up by a range of events in public spaces, theatres, cafes, central city squares and parks designed to get everyone thinking about plants.

Plants are fascinating. From one little seed, planted into soil, many green lives can arise - from small herbs up to big trees, or from ornamental flowers to substantial crops which all animals and mankind need to survive on this planet. Plant biologists estimate the total number of plant species roughly to be about 250,000. On the back of this coordinated activity we hope to plant many virtual and constantly germinating seeds in the collective mind of the European and World Public that plant science is of critical significance to the social and environmental landscape now and into the future.

Σχετικές διευθύνσεις:
  1. plantday12.eu
  2. plantday12.eu/greece
Πηγή: plantday12.eu , Agrogreco

σχόλια (0)
Next Next Next
Monitored by Pingdom
eXTReMe Tracker
 
Related Posts with Thumbnails