• Science articles

  Θέματα γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος...

  Από τον Einstein έως και το πρώτο λειτουργικό τεχνητό φύλλο με ικανότητα φωτοσύνθεσης...

  Επιστήμη_Science

Υποβολή αιτήσεων ένταξης σε Μητρώο Αξιολογητών (Δ/νση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας)


Αναζήτηση Θέματος


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο Αξιολογητών για τις Δράσεις του ΕΣΠΑ που υλοποιούνται από τη Δ/νση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος (ΔΒΧΠ) της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας.

Το Μητρώο Αξιολογητών αποσκοπεί:
 • Στην έγκυρη και αδιάβλητη αξιολογική κρίση των προτάσεων που υποβάλλονται στα πλαίσια των Δράσεων του ΕΣΠΑ.
 • Στην πλέον αποτελεσµατική, αποδοτική και ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης ή /και ελέγχου των παραπάνω προτάσεων.
 • Για την κάλυψη των παραπάνω στόχων το Μητρώο Αξιολογητών θα στελεχωθεί µε άτοµα που διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και εµπειρία.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας έχουν µόνο φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλύπτουν τις προϋποθέσεις της επόµενης παραγράφου.

Υποχρεωτικά προσόντα
 • Πτυχίο Μηχανικού ή Θετικών Επιστηµών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Ελληνικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ή ισότιµο τίτλο Τµήµατος Πανεπιστηµιακής Σχολής του Εξωτερικού νόµιµα αναγνωρισµένου από το κατά νόµο αρµόδιο όργανο.
 • Εµπειρία αξιολόγησης. Ειδικότερα, απαιτείται τεκµηριωµένη εµπειρία σε αξιολογήσεις επιχορηγούµενων επενδύσεων και κατά προτίµηση σε επενδύσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση αποβλήτων ή/και την υλοποίηση έργων υποδοµών.
 • Ικανότητα Χειρισµού Η/Υ, δεδοµένου ότι οι αξιολογήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά.
Πρόσθετα επιθυµητά προσόντα:
 • Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Δίπλωµα
 • Εγγραφή Υποψηφίου σε άλλον, εγκεκριµένο κατάλογο αξιολογητών
 • Πιστοποιητικό Κατάρτισης υποψηφίου σε Αντικείµενο σχετικά µε την αξιολόγηση.
 • Επαγγελµατική εµπειρία στον τοµέα του Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Αποβλήτων ή/ και υλοποίησης έργων Υποδοµών.
 • Εµπειρία σε ηλεκτρονικό Σύστηµα Αξιολογήσεων Κρατικών Ενισχύσεων.
Τελευταία ημέρα υποβολής: 18/6/2010


Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πηγή: epan2.antagonistikotita.gr

σχόλια (0)
Next Next Next
Monitored by Pingdom
eXTReMe Tracker
 
Related Posts with Thumbnails