• Science articles

    Θέματα γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος...

    Από τον Einstein έως και το πρώτο λειτουργικό τεχνητό φύλλο με ικανότητα φωτοσύνθεσης...

    Επιστήμη_Science

Πτυχιούχος Γεωπονίας ΤΕ στο Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου του ΕΛΓΟ


Αναζήτηση Θέματος


Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού
΄ΔΗΜΗΤΡΑ΄

Ανάθεση με σύμβαση μίσθωσης έργου σε Πτυχιούχο Γεωπονίας ΤΕ, ελεύθερο επαγγελματία, την εκτέλεση εργασιών που αφορούν τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο:
«EVALUATING BACTROCERA OLEAE SUSCEPTIBILITY TO TEST PRODUCTS»

Ο/η υποψήφιος απαιτείται:
1) Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2) Να έχει πτυχίο γεωπονίας (ΤΕ).
3) Να έχει καλή γνώση Αγγλικών.
4) Να έχει Άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ.

Να έχει εμπειρία σε εντομολογικά θέματα και ειδικότερα σε εκτροφή εντόμων και σε εκτέλεση τοξικολογικών βιοδοκιμών θα συνεκτιμηθεί.

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα αξιολογηθούν, χωρίς όμως να αποτελούν απαραίτητο προσόν.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ερευνητικού έργου θα έχει διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της και η απασχόληση του Πτυχιούχου Γεωπονίας θα αφορά τη συλλογή προσβεβλημένου ελαιοκάρπου, την ανάπτυξη εντόμων του είδους Bactrera oleae, τη διενέργεια τοξικολογικών βιοδοκιμών με τις μεθόδους που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση με την εταιρεία Bayer Hellas AG, όπως και τη μερική επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Δευτερευόντως ο συμβασιούχος θα ασχοληθεί και με άλλες τρέχοντες εργασίες του εργαστηρίου.

Το εργολαβικό αντάλλαγμα ύψους μέχρι 5.800 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και άλλων κρατήσεων, θα καταβάλλεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου με τον ως άνω τίτλο που χρηματοδοτείται από την εταιρεία Bayer Hellas AG. Η πληρωμή θα γίνεται με απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών ελεύθερου επαγγελματία.

Υποβολή αίτησης
Οι αιτήσεις μαζί με τις προσφορές και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής θα υποβάλονται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στο Διαδίκτυο, στο Δήμο Ηρακλείου και στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών, Μέσα Κατσαμπάς, Καστοριάς 32Α, Ηράκλειο Κρήτης, από 7:30 έως 15:00 τις εργάσιμες ημέρες) μέχρι και 21-11-2013 και ώρα 14:00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής
Ο/η υποψήφιος με την αίτηση πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένη Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών (πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπονίας, γνώση Αγγλικής).
3. Επικυρωμένα δικαιολογητικά (βεβαιώσεις) για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας.
4. Επικυρωμένη άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού.
5. Βιογραφικό Σημείωμα.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος.
7. Οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο.

Περιοχή: Ηράκλειο Κρήτης

Ανακοίνωση

Πηγή: diavgeia.gov.gr , AgroGreco (email)

σχόλια (0)
Next Next Next
Monitored by Pingdom
eXTReMe Tracker
 
Related Posts with Thumbnails