• Science articles

  Θέματα γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος...

  Από τον Einstein έως και το πρώτο λειτουργικό τεχνητό φύλλο με ικανότητα φωτοσύνθεσης...

  Επιστήμη_Science

Βαμβάκι: Γεωργικές προειδοποιήσεις - Λάρισα


Αναζήτηση Θέματος


Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων από τα Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου και της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας.

ΒΑΜΒΑΚΙ

Πράσινο σκουλήκι
(Helicoverpa armigera larva)
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Βόλου ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία του βαμβακιού» στο Νομό Λάρισας, συνεχίζονται οι εργασίες με ταυτόχρονη παρακολούθηση των συλλήψεων του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού σε φερομονικές παγίδες καθώς και δειγματοληψίες.

Με βάση τις παρατηρήσεις που πραγματοποιούνται ανά τρεις ημέρες στο δίκτυο παγίδων, καθώς και από τις δειγματοληψίες επιτόπιων ελέγχων, που διενεργούν Γεωπόνοι του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Λάρισας και του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία στο Βαμβάκι» σας πληροφορούμε ότι:
 • Ο αριθμός των συλληφθέντων ενηλίκων σε παγίδες πράσινου και ρόδινου σκουληκιού είναι σχετικά μικρός στις περισσότερες περιοχές.
 • Ο αριθμός των συλληφθέντων ενηλίκων σποντόπτερας ήταν μηδενικός σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις.
Συμπεράσματα:
 • Οι πληθυσμοί του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στις περισσότερες περιοχές βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα κάτω από το όριο ψεκασμού.
 • Επεμβάσεις φυτοπροστασίας συνιστώνται στις περιπτώσεις έξαρσης κυρίως του ρόδινου και ενδεχομένως του πράσινου σκουληκιού, στις όψιμες μόνο φυτείες.
 • Συνιστάται αποφύλλωση με τα εγκεκριμένα φυτορρυθμιστικά σκευάσματα, όταν το ποσοστό ανοιγμένων καρυδιών είναι 50% περίπου. Στις περιπτώσεις βαμβακοφυειών με οψιμότητα, η αποφύλλωση πραγματοποιείται πρωϊμότερα.
 • Η μηχανική συγκομιδή του σύσπορου βαμβακιού να πραγματοποιείται όταν αυτό δεν είναι υγρό. Όχι συγκομίδη, αμέσως μετά τη βροχή ή την νύχτα ή νωρίς το πρωί με δροσιά.
 • Μετά τη συγκομιδή να πραγματοποιηθεί στελεχοκοπή και ψιλοθρυμματισμός των υπολειμμάτων των βαμβακοφύτων και οπωσδήποτε ενσωμάτωση με όργωμα/φρεζάρισμα (προσοχή η χρήση υπεδαφοκαλλιεργητή/ρίπερ, δεν ενσωματώνει τα υπολείμματα και δεν καταστρέφει τις προς διαχείμανση μορφές του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού).
 • Οι βαμβακοπαραγωγοί - χρήστες είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνοι, για την τελική απόφαση επιλογής, της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της καλλιέργειας των, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για λοιπούς χειρισμούς, τα οποία συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.
 • Υπενθυμίζεται στους καταστηματάρχες που διακινούν γεωργικά φάρμακα καθώς και στους παραγωγούς που τα εφαρμόζουν ότι οι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται μόνο με τα εγκεκριμένα φυτοφάρμακα. Η υπηρεσία μας έχει εντείνει τους ελέγχους και οι παραβάτες θα τιμωρούνται με αυστηρά χρηματικά πρόστιμα και θα οδηγούνται στη δικαιοσύνη.
 • Η εφαρμογή των ψεκασμών να γίνεται την ώρα που δεν πετούν οι μέλισσες, κυρίως μετά τη δύση του ηλίου. Οι βαμβακοπαραγωγοί να προειδοποιούν τους μελισσοκόμους ώστε να απομακρύνουν τα μελίσσια τους από την περιοχή του ψεκασμού. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει απαραιτήτως οι μελισσοκόμοι να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους.
 • Αν κάποιος βαμβακοκαλλιεργητής εντοπίσει σημαντικό πρόβλημα στη καλλιέργειά του, παρακαλούμε να ειδοποιήσει το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας ή του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας. Σε κάθε περίπτωση οι βαμβακοκαλλιεργητές να συμβουλεύονται τον τοπικό τους Γεωπόνο.
 • Οι συνάδελφοι Γεωπόνοι (Καταστημάτων Γεωργικών Φαρμάκων, Γ.Γ.Α. κ.α.) που πιθανόν εντοπίσουν σημαντική προσβολή ή ανησυχητικό αριθμό συλληφθέντων ατόμων σε φερομονικές παγίδες, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί με την Υπηρεσία.
 • Η Υπηρεσία παρακολουθεί το δίκτυο και τις επόμενες ημέρες θα εκδώσει νεότερο ενημερωτικό δελτίο για την εξέλιξη των παραπάνω εχθρών.
Πηγή: minagric.gr

σχόλια (0)
Next Next Next
Monitored by Pingdom
eXTReMe Tracker
 
Related Posts with Thumbnails