• Science articles

  Θέματα γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος...

  Από τον Einstein έως και το πρώτο λειτουργικό τεχνητό φύλλο με ικανότητα φωτοσύνθεσης...

  Επιστήμη_Science

Ελιά - Εσπεριδοειδή: Γεωργικές προειδοποιήσεις - Ναύπλιο


Αναζήτηση Θέματος


Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων από τα περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου Ναυπλίου.

ΕΛΙΑ
 • Κυκλοκόνιο
Ελιά - Γεωργικές προειδοποιήσεις
Η ασθένεια προσβάλλει τα φύλλα αλλά και τους ποδίσκους των καρπών και σπανιότερα τους καρπούς και τους τρυφερούς βλαστούς.

Συμπτώματα:
Ο μύκητας εμφανίζεται κυρίως στην επάνω επιφάνεια των φύλλων με σχηματισμό κυκλικών κηλίδων με χρώμα σταχτί καστανό και καπνώδη εμφάνιση. Όταν η προσβολή γίνεται σοβαρή, παρατηρείται φυλλόπτωση, με αποτέλεσμα το δένδρο να εξασθενεί. Για να πραγματοποιηθούν μολύνσεις είναι απαραίτητη η βροχή ή πολύ υψηλή υγρασία (σχηματισμός δρόσου) και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Οδηγίες:
Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταπολέμηση του κυκλοκόνιου βασίζεται στην εφαρμογή προληπτικών ψεκασμών με χαλκούχα σκευάσματα. Ο φθινοπωρινός ψεκασμός είναι καθοριστικός για την εξέλιξη της ασθένειας. Να γίνει άμεσα επέμβαση και να προσεχτούν ιδιαίτερα οι ελαιώνες που βρίσκονται σε περιοχές με υγρασία και οι ευαίσθητες ποικιλίες. Το ψεκαστικό υγρό να βρέχει καλά το φύλλωμα. Ιδιαίτερα ευαίσθητες ποικιλίες στο κυκλοκόνιο είναι η Καλαμών και δευτερευόντως το Μανάκι. Η ποικιλία Μεγαρίτικη (Λαδολιά) και κυρίως η Κορωνέϊκη παρουσιάζουν σχετική αντοχή στην ασθένεια.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Τα εγκεκριμένα χαλκούχα σκευάσματα.
 • Καπνιά
Οφείλεται σε μύκητες που αναπτύσσονται σε μελιτώδη εκκρίματα διαφόρων κοκκοειδών (κυρίως του Λεκανίου) και επομένως η έγκαιρη καταπολέμησή τους εξασφαλίζει την προστασία από την καπνιά.

Οδηγίες:
Ο ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα που γίνεται για το κυκλοκόνιο βοηθά στο καθάρισμα των δένδρων από την καπνιά και τις λειχήνες.
 • Καρκίνωση της ελιάς
Η ασθένεια οφείλεται σε βακτήριο και το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμά της είναι ο σχηματισμός υπερπλασιών (καρκινώματα), κυρίως σε βλαστούς και κλάδους. Η μόλυνση γίνεται μέσω πρόσφατων πληγών που προκαλούνται κατά τη συλλογή του ελαιόκαρπου, με το κλάδεμα, με καλλιεργητικά εργαλεία, από χαλάζι και παγετό καθώς και από μη καλά επουλωμένες ουλές που δημιουργούνται με την πτώση των φύλλων. Η ασθένεια ευνοείται από βροχερό καιρό. Η ποικιλία Κορωνέϊκη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην ασθένεια.

Οδηγίες:
 • Αφαίρεση και κάψιμο των προσβεβλημένων τμημάτων των δένδρων. Όταν η προσβολή εντοπίζεται στον κορμό και σε μεγάλους βραχίονες, συνιστάται αφαίρεση των όγκων με κοφτερό μαχαίρι και επάλειψη της πληγής με πυκνό βορδιγάλειο πολτό. Οι εργασίες αυτές να γίνονται το καλοκαίρι και οπωσδήποτε με ξηρό καιρό.
 • Αμέσως μετά τη συγκομιδή, το κλάδεμα ή καθάρισμα των δένδρων καθώς και μετά από παγετό ή χαλάζι, να γίνεται ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα. Να αποφεύγεται η συλλογή του καρπού με ραβδισμό.
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
 • Κορυφοξήρα
Εσπεριδοειδή: Γεωργικές προειδοποιήσεις
Τα συμπτώματα της ασθένειας εμφανίζονται με την μορφή απότομου μαρασμού, χλώρωσης και ξήρανσης των φύλλων, αποξήρανσης κλαδίσκων και βραχιόνων, αποπληξίας και πορτοκαλόχρωμου ως καστανού μεταχρωματισμού των αγγείων (όχι απαραίτητα). Η διασπορά των μολυσμάτων γίνεται με την βροχή (ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από αέρα), το πολλαπλασιαστικό υλικό και σε μεγάλες αποστάσεις με τα πουλιά.

Οδηγίες:
Για την αντιμετώπιση της ασθένειας συνιστάται συνδυασμός καλλιεργητικών και χημικών μέτρων:
 • Καλλιεργητικά μέτρα
 1. Αφαίρεση και κάψιμο ξερών βλαστών, κλαδίσκων, βραχιόνων και λαίμαργων βλαστών των δένδρων με σημαντικό μέρος και υγιούς τμήματος. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται από το μήνα Μάιο έως το μήνα Σεπτέμβριο.
 2. Αποφυγή δημιουργίας πληγών ιδίως στο ριζικό σύστημα των δέντρων.
 3. Αποφυγή καλλιεργητικών εργασιών από τον Οκτώβρη ως το Μάιο.
 4. Περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης.
 • Χημικά μέτρα
Σε οπωρώνες που υπάρχει δεδομένο προσβολών, να γίνει εφαρμογή 3-4 ψεκασμών σε μηνιαία διαστήματα, ξεκινώντας άμεσα με τη λήψη του δελτίου. Να χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα.

Προσοχή:
Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Πηγή: minagric.gr

Άλλες Γεωργικές προειδοποιήσεις

σχόλια (0)
Next Next Next
Monitored by Pingdom
eXTReMe Tracker
 
Related Posts with Thumbnails