• Science articles

  Θέματα γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος...

  Από τον Einstein έως και το πρώτο λειτουργικό τεχνητό φύλλο με ικανότητα φωτοσύνθεσης...

  Επιστήμη_Science

Γεωργικές προειδοποιήσεις: Βαμβάκι (Κέντρο προστασίας Βόλου)


Αναζήτηση Θέματος


Στο πλαίσιο του Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, προβαίνουν σε ενημέρωση των καλλιεργητών για τα παρακάτω:

ΒΑΜΒΑΚΙ

Βλαστικό στάδιο καλλιέργειας.
Την εποχή αυτή συνυπάρχουν στα βαμβακόφυτα, καρύδια διαφόρων ηλικιών, και άνθη.
 • ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ (Helicoverpa armigera)
Πράσινο σκουλήκι
(Helicoverpa armigera larva)
Οι συλλήψεις ακμαίων πράσινου στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων κυμάνθηκαν σε όλες τις περιοχές σε χαμηλά επίπεδα. Οι επιτόπιες παρατηρήσεις και οι δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν σε όλες τις περιοχές του Νομού, έδειξαν την παρουσία προνυμφών (σκουληκιών) πράσινου σε ορισμένες βαμβακοφυτείες και κατά τοποθεσίες. Διαπιστώθηκαν προνύμφες όλων των μεγεθών και κυρίως μήκους πάνω από 2 εκ., ενώ η δραστηριότητά τους ήταν περιορισμένη ψηλά, δηλ. στα άνθη, στα χτένια και στα μικρά καρύδια.

Σε φυτείες που ήταν αψέκαστες ή σε εκείνες που είχαν δεχτεί έναν με δύο ψεκασμούς εγκαίρως και σύμφωνα με τις συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων, ο αριθμός των προνυμφών ανά 100 φυτά ήταν μικρότερος ή γύρω από το προταθέν όριο επέμβασης. Αντιθέτως, ο αριθμός των προνυμφών ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος σε φυτείες που είχαν ψεκαστεί πολλές φορές, προληπτικά, άκαιρα και χωρίς να προηγηθούν οι απαιτούμενοι τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι.

Συστάσεις:
Το πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera) είναι δυνατό να προκαλέσει ακόμη σοβαρή ζημιά στην παραγωγή και ιδιαίτερα στις όψιμες καλλιέργειες. Για το λόγο αυτό, όλοι ανεξαιρέτως οι παραγωγοί δεν πρέπει να εφησυχάσουν και ανεξάρτητα από τις συλλήψεις στο δίκτυο φερομονικών παγίδων, οφείλουν να προβαίνουν σε επιτόπιο έλεγχο της καλλιέργειάς τους κάθε 2-3 ημέρες και να ψεκάζουν με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο, μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνουν πάνω από 3-4 ζωντανές προνύμφες πράσινου σκουληκιού στα 100 φυτά.

Η επιλογή των προς εξέταση φυτών να είναι τυχαία και από όλη την έκταση του αγρού. Για την προστασία των πολυάριθμων και πολύτιμων φυσικών εχθρών του πράσινου σκουληκιού, καλό είναι οι παραγωγοί να αποφεύγουν τα ευρέως φάσματος εντομοκτόνα και να χρησιμοποιούν εκλεκτικά, όπως διάφορα σκευάσματα του βακίλου, diflubenzuron και spinosad.
 • ΡΟΔΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ (Platyedra gossypiella)
Οι συλλήψεις ακμαίων ρόδινου στο δίκτυο φερομονικών παγίδων, κυμάνθηκαν σε όλες τις περιοχές σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, οι επιτόπιες παρατηρήσεις και οι δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν, δεν έδειξαν την παρουσία ζωντανών προνυμφών του ρόδινου σκουληκιού.


Συστάσεις:
Ρόδινο σκουλήκι
(Pink bollworm, Pectinophora gossypiella)
Ο κίνδυνος σημαντικής ζημιάς της παραγωγής από το ρόδινο σκουλήκι (pink bollworm, Pectinophora gossypiella) είναι υπαρκτός, άμεσος και δυστυχώς λιγότερο ορατός σε σχέση με το πράσινο σκουλήκι. Για το λόγο αυτό οι καλλιεργητές δεν πρέπει να εφησυχάσουν και παράλληλα με τον επιτόπιο έλεγχο της καλλιέργειας για το πράσινο σκουλήκι, να προβαίνουν σε τυχαία δειγματοληψία και εξέταση τουλάχιστον 100 καρυδιών ηλικίας 2-3 εβδομάδων, συλλεγμένων από όλη την έκταση του αγρού. Συνιστάται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο, μόνο στην περίπτωση που διαπιστωθούν πάνω από 5-8 προνύμφες ρόδινου σκουληκιού στα 100 καρύδια. Η εξέταση των καρυδιών θα πρέπει να είναι προσεκτική, διότι είναι δύσκολη η διάκριση της προσβολής καθώς και της προνύμφης στα πρώτα στάδια ανάπτυξής της. Καλό είναι οι ψεκασμοί να διενεργούνται κατά τη διάρκεια των νυκτερινών ωρών, επειδή οι πεταλούδες δραστηριοποιούνται κατά τη νύκτα. Επισημαίνεται, ότι οι ψεκασμοί για το πράσινο σκουλήκι καταπολεμούν και το ρόδινο.

Επισημάνσεις:
 • Δεν απαιτείται χημική επέμβαση ακόμη και στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται προσβολές, αλλά δεν βρίσκονται ζωντανές προνύμφες (σκουλήκια) σε αριθμό πάνω από το προαναφερθέντα όρια επέμβασης, για λόγους οικονομικούς αλλά και προστασίας των ωφέλιμων εντόμων και του περιβάλλοντος.
 • Οι ψεκασμοί για να είναι αποτελεσματικοί, θα πρέπει να λούζονται πολύ καλά με το ψεκαστικό υγρό όλα τα μέρη του βαμβακόφυτου και κυρίως όλα τα καρποφόρα όργανα (καρύδια, χτένια, άνθη).
 • Όπου χρειαστεί να γίνουν χημικές επεμβάσεις, αυτές να γίνονται μετά την δύση του ηλίου και κατά τις νυκτερινές ώρες, διότι οι πεταλούδες του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού δραστηριοποιούνται κατά τη νύκτα, αλλά και για την προστασία των μελισσών.
 • Οι βαμβακοπαραγωγοί να ενημερώνουν για κάθε επικείμενο ψεκασμό τους μελισσοκόμους.
 • Επιβάλλεται η επέμβαση με τον ρυθμιστή ανάπτυξης mepiquat chloride 5 SL στις συνιστώμενες κατά περίπτωση δόσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή πρωιμότητα των βαμβακοφύτων, που παρουσιάζουν όψιμα βλαστικά χαρακτηριστικά.
 • Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την επιλογή των επεμβάσεων, σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τον τρόπο και το χρόνο εφαρμογής τους στις συνθήκες της καλλιέργειάς τους, καθώς και για τους λοιπούς χειρισμούς, που συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.
Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Πηγές: minagric.gr , wikipedia.org

Δείτε προηγούμενες Γεωργικές Προειδοποιήσεις


σχόλια (0)
Next Next Next
Monitored by Pingdom
eXTReMe Tracker
 
Related Posts with Thumbnails