• Science articles

  Θέματα γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος...

  Από τον Einstein έως και το πρώτο λειτουργικό τεχνητό φύλλο με ικανότητα φωτοσύνθεσης...

  Επιστήμη_Science

Γεωργικές Προειδοποιήσεις: Ασθένειες ελιάς (Κρήτη)


Αναζήτηση Θέματος


Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων από τα περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου Ηρακλείου Κρήτης.

Γεωργικές προειδοποιήσεις: Ασθένειες ελιάς
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
 • Κυκλοκόνιο
Διαπιστώσεις:
 • Ασθένεια που προσβάλλει κυρίως τα φύλλα προκαλώντας φυλλόπτωση και εξασθένηση των δέντρων.
 • Το κύριο σύμπτωμα είναι η εμφάνιση χαρακτηριστικών κυκλικών κηλίδων «μάτια παγωνιού» στην πάνω επιφάνεια των φύλλων.
 • Προσβάλλονται τα παλιότερα φύλλα, στα χαμηλότερα μέρη του δέντρου (ποδιές), ιδιαίτερα σε υγρές περιοχές με πυκνή φύτευση.
 • Το φθινόπωρο είναι η πιο κρίσιμη περίοδος.
 • Η πτώση της θερμοκρασίας και οι βροχές ευνοούν την εκδήλωση της ασθένειας.
 • Ποικιλίες ευαίσθητες στις μολύνσεις είναι η Θρουμπολιά (χοντρολιά) και η Τσουνάτη ενώ η Κορωνέικη (ψιλολιά) είναι σχετικά ανθεκτική.
Οδηγίες:
Η καταπολέμηση είναι προληπτική. Σε ελαιόδεντρα ευαίσθητων ποικιλιών, σε περιοχές ευνοϊκές για το κυκλοκόνιο, να γίνει ένας ψεκασμός με χαλκούχα μυκητοκτόνα πριν την έναρξη των βροχών. Αραιή φύτευση και καλό κλάδεμα συμβάλουν στον περιορισμό της ασθένειας.
 • Καρκίνωση
Διαπιστώσεις:
 • Είναι ασθένεια που οφείλεται σε βακτήριο.
 • Προκαλεί το σχηματισμό εξογκωμάτων (καρκινωμάτων) στα κλαδιά, στους βραχίονες και στον κορμό των ελαιοδέντρων.
 • Οι μολύνσεις γίνονται μόνο από πρόσφατες πληγές και εφόσον επικρατεί υγρός ή βροχερός καιρός.
 • Οι πληγές δημιουργούνται κατά το κλάδεμα ή το ράβδισμα ή μετά από παγετό, χαλάζι ή δυνατό άνεμο. Όταν τα κλαδιά έχουν πολλούς όγκους γίνονται καχεκτικά και ξηραίνονται.
 • Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα μικρά δέντρα.
 • Η Κορωνέικη (ψιλολιά) είναι πολύ ευαίσθητη ποικιλία.
Οδηγίες:
Η καρκίνωση αντιμετωπίζεται με προληπτικά μέτρα:
 • Αποφεύγετε το ράβδισμα και το κλάδεμα των δέντρων με βροχερό καιρό.
 • Αμέσως μετά από παγετό ή χαλάζι συνιστάται προληπτικός ψεκασμός με χαλκούχο μυκητοκτόνο.
 • Τα προσβεβλημένα κλαδιά να αφαιρούνται και να καίγονται. Τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται.
 • Για την εγκατάσταση νέου ελαιώνα να χρησιμοποιούνται δενδρύλλια απαλλαγμένα από την ασθένεια.
 • Μετά τη συγκομιδή, κατά τη διάρκεια της βροχερής περιόδου, να γίνουν 2-3 προληπτικοί ψεκασμοί με χαλκούχα σκευάσματα.
 • Φόμα
Είναι χρόνια μυκητολογική ασθένεια. Προσβάλλονται κυρίως μεγάλα δέντρα τα οποία εμφανίζουν σταδιακά διάσπαρτα ξερά και ημίξερα κλαδιά, ηλικίας 2-3 ετών, που διατηρούν τα ξερά φύλλα τους. Οι μολύνσεις των κλαδιών γίνονται από πληγές, με βροχερό καιρό και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες (25-29°C). Οι ουλές που σχηματίζονται από την πτώση των φύλλων παίζουν σημαντικό ρόλο.

Οδηγίες:
Για την αντιμετώπιση της ασθένειας απαιτείται συστηματική αφαίρεση των προσβεβλημένων κλάδων και καταστροφή τους με φωτιά κατά την ξηρή περίοδο (Μάιο-Οκτώβριο). Τα κλαδέματα να γίνονται αργά την άνοιξη και να απολυμαίνονται τα εργαλεία κλαδέματος. Επιπλέον συνιστάται η εφαρμογή 1-2 προληπτικών ψεκασμών με προστατευτικά μυκητοκτόνα. Ο πρώτος πρέπει να γίνει πριν την έναρξη των βροχών και επανάληψη αμέσως μετά τη συγκομιδή.
 • Καπνιά
Είναι μύκητες που αναπτύσσονται σε μελιτώματα κυρίως του λεκανίου. Κλαδίσκοι, βλαστοί και φύλλα καλύπτονται από μαύρο στρώμα καπνιάς με αποτέλεσμα τη μείωση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φύλλων. Ευνοείται σε υγρές περιοχές και σε ελαιώνες με πυκνή βλάστηση.

Οδηγίες:
Η εξάλειψη του λεκανίου και το κατάλληλο κλάδεμα σταματάνε την επέκταση της καπνιάς. Ένας ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα μετά τη συγκομιδή περιορίζει την ασθένεια.
 • Λειχήνες
Είναι κιτρινοπράσινο επίχρισμα που καλύπτει τον κορμό και τους κλάδους των ελαιοδέντρων. Αναπτύσσεται κυρίως σε υγρές περιοχές.

Οδηγίες:
Συνιστάται ψεκασμός κορμών και κλάδων κατά τη διάρκεια του χειμώνα με χαλκούχα σκευάσματα.

Προσοχή:
 • Να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι που αναγράφονται μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.
 • Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
 • Οι ψεκασμοί με χαλκούχα σκευάσματα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 21 ημέρες πριν τη συγκομιδή.
Πηγή: minagric.gr

σχόλια (0)
Next Next Next
Monitored by Pingdom
eXTReMe Tracker
 
Related Posts with Thumbnails